Obchodní podmínky

Před nákupem na našich internetových stránkách, si prosím pročtěte pozorně obchodní podmínky. Každý návštěvník může tyto internetové stránky zdarma používat a používáním těchto internetových stránek jako jejich uživatel souhlasíte s tím, že se budete řídit následujícími podmínkami pro používání a že jsou tyto podmínky pro vás závazné. Pokud se po důkladném prostudování těchto obchodních podmínek rozhodnete, že s těmito obchodními podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím naše internetové stránky používat.

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě vigrxplus.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ceny jsou platné pro internetový obchod vigrxplus.cz

 

2. Dodací podmínky

a) Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 1-3 pracovních dnů od vyexpedování zboží. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat.
 
b) Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím obsahuje doklad o koupi zboží.
 
c) Kupující je povinnen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání bude kupujícího informovat dopravce (kurýr) buď emailem, telefonicky nebo SMS. Jestliže kupující zboží od kurýra odmítne převzít nebo bude třeba dodávku opakovat vícekrát z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce nebo neodebráním objednaného zboží, tak veškeré náklady s tím vzniklé půjdou k úhradě kupujícího.
 
 

3. Doprava

Pro doručení využíváme kurýrní přepravce nebo Českou poštu. Momentálně jsou veškeré objednávky zasílané pouze na dobírku (zákazník platí v hotovosti při převzetí zásilky)..

Cena za dopravu je závislá na výši objednávky, při nákupu nad 2780 Kč (112 EUR) je dopravné zdarma!

Česká republika: Dopravné číní 95 Kč + dobírka 45 Kč.

Slovenská republika: Dopravné činí 175 Kč (7 EUR) + dobírka 100 Kč (4 EUR). Zákazník ze Slovenska platí zásilku včetně poštovného v EUR a to dle aktuálního měnového kurzu používaného dopravcem v době doručování.

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu vigrxplus.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávkového formuláře kupujícím prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému intenetového obchodu vigrxplus.cz.

c) Kupující má povinnost v elektronické objednávce pravdivě vyplněnit veškeré předepsané údaje a náležitosti.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce a registračním formuláři.

e) Kupující je povinnen uhradit prodávajícímu nutné náklady, které byly způsobeny chybnými údaji uvedenými kupujícím v objednávce nebo nepřevzetím objednaného zboží na adrese doručení uvedené v objednávce kupujícím.                                                              

f) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

g) Vyplněním a odesláním objednávky a registračního formuláře v rámci internetového obchodu  vigrxplus.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

h) Prohlašujeme, že zboží nabízené v rámci internetového obchodu vigrxplus.cz pochází ze skladů  výrobce a nebo jeho distributorů.

i) Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Kupující má však možnost získat 3% slevu na ceny v ceníku a to za opakovaný nákup pokud byl předchozí nákup proveden pod stejným jménem jako nákup následující. Prodávající nemá povinnost  automaticky tuto slevu přiznat pokud nebyl v objednávce kupujícím upozorněn na skutečnost, že se jedná o opakovaný nákup. Tato sleva nemůže být sčítána s dalšími mimořádně vyhlášenými slevami jako jsou sezonní akce apod.

j) Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, chybné (např. musí být v objednávce správně označen způsob platby Dobírka na Slovensko + způsob dopravy kurýrem na Slovensko. Nelze vyřídit objednávku kde bude chybně uveden způsob platby Dobírkou na Slovensko + způsob dopravy kurýrem po České republice ap.) nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

a) Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodnete, musíte toto nejprve písemně sdělit prodávajícímu a na základě sdělených pokynů a výzvě od prodávajícího, nepoškozené zboží bez známek užívání a opotřebení v originálním neporušeném obalu s úplným obsahem poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Dále je nutné zaslat spolu se zbožím kopii dokladu, který byl vystaven k zakoupenému zboží a spolu s ním kontaktní údaje kupujícího včetně elektronické pošty a telefonního čísla.

b) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použito, nachází se v originálním a původním obalu, který není poškozen a jeho obsah je úplný, bude po přijetí vráceného zboží provedena kontrola a na základě výsledku ověření vrátí prodávající kupujícímu s již zaplacené kupní ceny část sníženou o náklady za přepravu ve výši dle zvolené přepravy a to bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím. V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží zpět na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení!

c) V případě, že kupující nesplní povinnosti uvedené v 5. a) těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 

d) Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány slevy (např. množstevní nebo na dopravné) či dárky a pokud dojde k využití práva kupujícího odstoupit od smlouvy, kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit poskytnuté slevy a dárky. V případě, že byly kupujícímu s nákupem poskytnuty dárky a kupující si je ponechá, bude mu za tyto dárky vyúčtována částka dle platného ceníku uvedeného na internetovém obchodu vigrxplus.cz. Úhrada proběhne započtením odpočtu, to znamená že prodávající vrátí úhradu za zboží, ze které bude odečtena částka za příslušné slevy nebo dárky. Kupujícímu nebude prodávajícím započítáván odpočet z vrácené úhrady a to v případě pokud nebyly vrácením zboží dotčeny podmínky pro získání těchto slev nebo dárků.

e) Vyhrazujeme si právo požadavek kupujícího na vrácení zboží nepřijmout, pokud zjistíme že vrácené zboží nebylo zakoupeno v našem internetovém obchodě nebo v jiných sporných případech např. jedná-li se o padělek apod. Proto nám neposílejte zboží, které jste nezakoupili v našem internetovém obchodě a zboží sporné povahy, neboť na takové to zboží se vžádném případě nevztahuje ustanovení na vrácení uvedené v 5. b)! V těchto případech nelze nákupní cenu vrátit a zboží nejsme povinni na vlastní náklady odesílat zpět!

 

6. Odpovědnost

a) Internetový obchod vigrxplus.cz nenese odpovědnost za škody způsobené viry, které mohou napadnout počítač nebo síťová zařízení nebo jiný majetek a to z důvodu vašeho přístupu, využívání nebo prohlížení těchto internetových stránek, nebo vaším stahováním jakýchkoli informací nebo materiálů z těchto internetových stránkek.

b) Prezentace, názory, prohlášení a doporučení zobrazené na těchto stránkách jsou zveřejňovány na základě tvrzení a závěrů třetích stran včetně nezávislého vědeckého a lékařského výzkumu a zkušeností zákazníků, kteří si nabízený produkt VigRX Plus zakoupili. Prezentace, názory, prohlášení a doporučení na těchto stránkách se opírají o firemní informace dodavatelů  a autorů  vydávajících odbornou literaturu ke složkám používaných ve VigRX Plus. Internetový obchod vigrxplus.cz  nenese odpovědnost za aktuálnost a spolehlivost veškerých těchto prohlášení.

c) Výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za škody a problémy způsobené také běžným a nesprávným použitím, zneužitím, úpravou nebo nesprávným výběrem produktu či jeho uchováním a skladováním.

d) Internetový obchod vigrxplus.cz doporučuje před použitím nabízeného produktu požádat o radu lékaře nebo alespoň vašeho zdravotního poradce a to zejména v případech nemoci nebo konzumace léků, které by mohly způsobit nepříznivé fyzikální reakce nebo zdravotní komplikace.  

e) Nabízený produkt je doplněk stravy a je koncentrovaným zdrojem látek s fyziologickým účinkem určeným k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích. Nemá vlastnost prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění a není určen k náhradě pestré stravy.

 

7. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu vigrxplus.cz a v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v  internetovém obchodu vigrxplus.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

c) Storno objednávky může kupující bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté  je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta a to písemně pomocí elektronické pošty na stránkách internetového obchodu vigrxplus.cz. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

d) Na základě autorských práv a jiných právních předpisů je celý obsah na této webové stránce je vlastnictvím majitele internetového obchodu vigrxplus.cz s výjimkou ochranných známek patřících třetím stranám. Nesmíte předávat ani kopírovat jakoukoli část stránek internetového obchodu vigrxplus.cz pro jiné účely než vlastní osobní potřebu. Některé ochranné známky, obchodní názvy, servisní značky, grafika, fotografie a loga používané nebo zobrazené na těchto stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky, obchodní názvy, servisní značky, grafika, fotografie, nebo loga , které patří výhradně jejich vlastníkům. Do výhradního vlastnictví patří kromě výše uvedeného také uspořádání a konstrukce z těchto prvků na našich webových stránkách. Je zakázáno kopírování nebo použití výše uvedeného k marketingovým, propagačním a podobným účelům jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vlastníka.

e) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.