VigRX Plus - PRVNÍ klinická studie s muži!
Je nyní kompletní a s vynikajícími výsledky!

 

84 dnů studie prokázalo následující:

 * 62,82% nárůst ve schopnosti udržet erekci

 * 59,97% nárůst ve schopnosti uspokojení partnerů

 * 22,49% nárůst délky a kvality orgasmů

 * 71,43% zvýšení sexuálních styků a spokojenosti

 * 47,00% zvýšení sexuální touhy a přání

 * 61,00% zvýšení celkového sexuálního uspokojení


Věděli jsme, že VigRX Plus byl výborný, ale přesto jsme byli velmi mile překvapeni výsledky této klinické studie.

Celou zprávu vypracovanou výzkumnou organizací  Vedic Life Sciences Pvt. Ltd. naleznete zde.

Ale protože víme, že každý nemá čas číst 56 stran této klinické studie, která nám trvala dva roky, níže jsme uvedli souhrn s cílem vyzdvihnout klíčové body a výsledky testu ...

 

Shrnutí VigRX Plus "PRVNÍ lidské klinické studie"

(Studii provedla výzkumná organizace: Vedic Life Sciences Pvt. Ltd.)

Klinické studie VigRX Plus byly  navrženy tak, aby hodnotily účinnost a bezpečnost VigRX Plus při poruchách erekce a mužského sexuálního zdraví.

Parametry zkoušek a metodiky zahrnovaly:
 

  1. Doba trvání studie
  2. 75 mužů ve věku mezi 25-50 lety, vybraných na základě specifických kritérií uvedených ve studii.
  3. 84 dnů studie s častými návštěvami, zkouškami a dotazníky sledujících změny.
  4. Každý testovaný subjekt byl pečlivě kontrolován a veden k pravidelné denní doporučené dávce po dobu trvání zkoušky.
  5. "Mezinárodní Index erektilní funkce", původně vytvořený pro měření výsledků  léků na předpis, byl rovněž použit k měření výsledků VigRX Plus.
  6. Jednalo se o náhodnou dvojitou studii, ve které polovina testovaných subjektů dostala VigRX Plus a druhá polovina dostala placebo.
  7. Všechna zvýšení a zlepšení byla měřena přímo proti výsledkům ve skupině s placebem.


 Poznámka: Z této studie byli vyloučeni pacienti s jasnou organickou příčinou a rizikovými faktory ED včetně vaskulárních onemocnění, diabetes mellitus, hypertenze apod. viz úplnou zprávu o kritériích.

Co je  IIEF - Mezinárodní index erektilní funkčnosti?

IIEF je navržen jako spolehlivý dotazník k testu erektilní funkce související se změnou u pacientů k měření účinnosti léků na předpis používaných k léčbě ED.

Byl původně vytvořen Raymondem C. Rosenem, PhD, vedoucím výzkumu v New England Research Institute.
Tato studie také umožnila získávat odezvu od sexuálního partnera testovaného subjektu a tím bylo docíleno měření spokojenosti obou stran.

Následující se týká stručného shrnutí nejdůležitějších výsledků.
Neschopnost udržet erekci je vážným problémem, postihující muže všech věkových skupin!

 

Výsledek č.1: 62,82% zvýšení schopnosti udržet erekci při uspokojování partnerů.

Poté, co testované subjekty užívaly VigRX Plus 84 dnů, viděli 62,82% zlepšení v jejich schopnosti udržet a kontrolovat erekci při srovnání se skupinou subjektů užívajících placebo, jak bylo prokázáno v níže uvedené tabulce.
Schopnost udržet erekci po vzrušení (Q 4 IIEF)

 

Schopnost udržení erekce po vzrušení

 

VigRX Plus

 

2,56 ± 1,1

 

4,02  ± 1,62

 

62,82%

 

Placebo

 

2,44 ± 1,1

 

2,66 ± 1,34

 

10,18%

 

Vyjádřeno s tolerancí  ±

 

Výsledek č. 2: 59,97% zvýšení schopnosti uspokojit partnera/ku.

Dalším důležitým zjištěním této studie bylo, že léčba spokojenosti testovaných subjektů byla rovněž potvrzena jejich partnery.
Subjekty beroucí VigRX Plus byli velmi spokojeni s dosaženými výsledky, stejně jako u  jejich partnerů, kteří hlásili také lepší úroveň spokojenosti.
Konkrétně u partnerů testovaných subjektů bylo hlášeno  59,97%  zvýšení celkového uspokojení při pohlavním styku..

A zatímco u partnertnerů testováných subjektů beroucích VigRX Plus skutečně vzrostlo uspokojení během klinické studie, u placebo skupiny se uspokojení partnerů ve skutečnosti za stejném období snížilo! 
          

 

Výsledek č. 3: 22,49% nárůstu množství orgasmů

Během zkušební doby bylo zaznamenáno o 22,49% zlepšení funkčnosti orgasmu, která jednoduše znamená, že u testovaných subjektů užívajících VigRX Plus bylo hlášeno dosažení o 22,49% více orgasmů než u subjektů užívajících placebo.

Je prokázáno, že více orgasmů rozhodně přispívá k celkově vyššímu sexuálnímu uspokojení!

 

 Výsledek č. 4: 47,00% zvýšení sexuální touhy a přání

Jedná se o velmi důležitou statistiku ve které výsledky klinické studie dokazují, že by mohl být VigRX Plus považován za nadprůměrný i vedle některých léků na předpis.
Předepsané léky se zaměřují především na zvýšení erekce, ale nemají vliv na sexuální touhu. To znamená, že u pacientů užívajících léky na předpis může dojít k erekci, ale nemusí nutně dojít k přirozené sexuální touze a přání vykonávat pohlavní styk.
Vzhledem k tomu, že VigRX Plus je zaměřen na zlepšení erekce, kvality a sexuální touhy a to znamená dosažení celkové pohlavní schopnosti a uspokojení, která se pak zvýšuje!

 

Výsledek č. 5: 71,43% zlepšení sexuálních styků a spokojenosti.

U pacientů užívajících VigRX Plus po 84 dnů bylo hlášeno 71,43%, zlepšení sexuálního styku a uspokojení, ve stejném období bylo ve skupině užívající placebo hlášeno jen 12%.

To znamená, že u subjektů užívajících VigRX Plus byla zjištěna větší spokojenost, téměř 6 krát vyšší než v placebo skupině - při pohlavním styku!

 

Výsledek č. 6: 61,00% zvýšení celkového sexuálního uspokojení.

A nakonec bylo po 84 dnech u subjektů užívajících VigRX Plus hlášeno 61,00% zvýšení jejich celkového sexuálního uspokojení.

Pro další ověření bylo zjištěno, že ve skupině s placebem mezi testovanými subjekty skutečně nastal pokles celkového sexuálního uspokojení!Důležitý fakt:  jak lékaři, testované subjekty tak výzkumníci zaznamenávající údaje neměli tušení, zda testovali placebo nebo originální VigRX Plus, aby se zcela vyloučilo a zamezilo jakémukoli zkreslení výsledků.

 Závěr VigRX Plus "PRVNÍ lidské klinické studie"

Závěrem lze říci, že 12 týdenní klinická studie VigRX Plus na základě IIEF( Mezinárodního indexu erektilní funkčnosti ) jasně prokázala výrazné zlepšení kvality erekce, sexuální touhy a sexuálního uspokojení testovaných subjektů užívajících VigRX Plus a jejich partnerek oproti kontrolní skupině přijímající placebo.
Pokud nadále budete užívat VigRX Plus i po 12 týdnech, lze rovněž očekávat další zlepšování...
pokračující v nárůstu sexuální výkonnosti a spokojenosti!

Po 12 týdnech, 90% testovaných subjektů užívajících VigRX Plus bylo tak spokojeno s výsledky,  že měli zájem pokračovat s užíváním VigRX Plus, zatímco u osob užívajících placebo se téměř všichni jednomyslně rozhodli o ukončení.

Jsme velmi hrdi, že vám můžeme nabídnout kvalitní přírodní produkt bez lékařského předpisu pomáhající mužům dosáhnout na skutečné výsledky. Klinická studie na mužích a první taková studie vůbec v této oblasti produktů totiž tyto velmi pozitivní výsledky prokázala.  VigRX Plus se stal jediným produktem ve své kategorii s oficiálně klinicky podloženou účinností!

"PRVNÍ lidská klinická studie" na mužích prokazuje relevantní výsledky a opravdovou účinnost VigRX Plus!

 Další klinické a bezpečnostní studie:

* Studie probíhaly na originální receptuře VigRX.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jedině originál VigRX Plus obsahuje naši exkluzivní laboratorně testovanou formuli, do které jsou vybrány složky z vysoce kvalitního zdroje a pak spolu v přesném poměru pro optimální výsledky smíchány. Naše pilulky jsou vyrobeny s použitím průlomové zapouzdřovací techniky v cGMP certifikovaném farmaceutickém zařízení. Naše standardy kvality jsou nejtěžší a nejnáročnější v současnosti na trhu.Proto máme miliony spokojených zákazníků po celém světě nadšených pro VigRX Plus. Naše výrobní vyspělost a kvalita VigRX Plus vzorce je věhlasná a jiní výrobci  pravděpodobně nikdy nedocílí jedinečnosti a vyváženosti naší vlastní formule, která jediná přináší vynikající výsledky.